VERGOEDING

Ergotherapie en psychosomatische therapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering voor ergotherapie.
Per jaar heb je recht op 10 uur ergotherapie. Als je aanvullend verzekerd bent, kan het zijn dat je extra uren vergoedt krijgt. 
Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van jouw verzekeringsmaatschappij. 

De behandelingen gaan van jouw eigen risico af. Heb je nog geen aanspraak gemaakt op het eigen risico? Dan zijn de kosten maximaal het bedrag van het eigen risico.
Kinderen tot 18 jaar doen geen aanspraak op het eigen risico. 

Er is geen verwijzing nodig voor ergotherapie of psychosomatische therapie.  
Behandelingen worden meestal rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd.