Fijne motoriek

Fijne motoriek zijn vaardigheden die met de handen en vingers worden uitgevoerd. 
Bij sommige kinderen verloopt de fijn motorische ontwikkeling niet vanzelf. 
Hierdoor kan het kind moeite hebben met het uitvoeren van schoolse- taken. Denk hierbij aan knutselvaardigheden, kleuren en schrijven. Ook andere alledaagse vaardigheden zoals zelfzorgtaken, veters strikken, eten met bestek en aan- en uitkleden kunnen voor het kind moeilijk uitvoerbaar zijn. 
Wanneer deze handelingen niet vanzelf gaan, kan dit van invloed zijn op het zelfvertrouwen en de motivatie van het kind. Daarnaast kan door vermijding een verdere achterstand in de fijn motorische ontwikkeling ontstaan. 

Praktijk0113 begeleidt uw kind op een positieve manier om de vaardigheden aan te leren die voor uw kind belangrijk zijn. Middels observaties en tests wordt het huidige niveau van functioneren en de oorzaak van de ervaren problematiek in kaart gebracht. Aan de hand van deze gegevens wordt een behandelplan opgesteld.  Vaak is het van belang dat er ook naast de therapiesessie geoefend wordt. De ergotherapeut geeft ouders en eventueel leerkrachten adviezen en oefeningen mee, om snellere en grotere stappen te maken in de ontwikkeling van de fijne motoriek.

Wilt u weten of de behandeling aansluit op de behoeften van uw kind of leerling? Neem dan vrijblijvend contact op.